وظایف اعلان شده در ستره محکمه ج.ا.ا : درصورتیکه عضویت سیستم را بدست آورده اید لطفا از اینحا وارد سیستم شوید!

# کد عنوان وظیفه نوع بست تعداد موقعیت تاریخ اعلان تاریخ ختم درخواست

رهنمود

درخواست بصورت انلاین
  1. درصورتیکه عضوی سیستم استخدام الکترونیکی ستره محکمه نمیباشید ، لطفا از قسمت اخر رهنمود غرض کسب عضویت استفاده نمائید. عضویت در سیستم امکانات بیشتر از قبیل تغیر پروفایل ، درخواست آسان را برای تان فراهم مینماید.
  2. وظیفه مورد نظر تان را از لست وظایف جستجو نمائید.
  3. در صورت داشتن حد اقل شرایط استخدام به وظیفه مورد نظر تان ، لطفا با استفاده از ایمیل و پاسورد تان وارد سیستم شده و فورم درخواستی را بصورت آنلاین خانه پری نمائید.
  4. لطفا ایمل آدرس و پاسورد تان را فراموش نکنید، در غیر آنصورت شما حق شکایت را ندارید و ما نمیتوانیم بدون مشخصات ذکر شده اجازه دسترسی به سیستم را به شما فراهم نمائم.