وظایف اعلان شده در ستره محکمه ج.ا.ا : درصورتیکه قبلا عضو سیستم شده اید، لطفا از اینحا وارد سیستم شوید!

# کد عنوان وظیفه نوع بست تعداد موقعیت تاریخ اعلان تاریخ ختم لایحه وظایف

رهنمود

درخواست بصورت انلاین
  1. درصورتیکه عضوی سیستم استخدام الکترونیکی ستره محکمه نمیباشید ، لطفا از قسمت اخر رهنمود غرض کسب عضویت استفاده نمائید. عضویت در سیستم امکانات بیشتر از قبیل تغیر پروفایل ، درخواست آسان را برای تان فراهم مینماید.
  2. وظیفه مورد نظر تان را از لست وظایف جستجو نمائید.
  3. در صورت داشتن حد اقل شرایط استخدام به وظیفه مورد نظر تان ، لطفا با استفاده از ایمیل و پاسورد تان وارد سیستم شده و فورم درخواستی را بصورت آنلاین خانه پری نمائید.